Resultaten voor HACCP

 1. Tijdens deze bezoeken wordt alles nagekeken en ververst Ze kunnen er echter niet lang in leven blijven
 2. HACCP Wikipedia. Ga naar navigatie zoeken. HACCP de afkorting voor H azard A nalysis and C ritical C ontrol P oints is een risico inventarisatie voor voedingsmiddelen. De Nederlandse vertaling is gevarenanalyse en kritische controlepunten. 1 De afkorting wordt als zodanig uitgesproken Ha-a-cé-cé-pé of op Engelse wijze Hezzip. Bedrijven die zich bezighouden met de bereiding verwerking behandeling verpakking vervoer en distributie van levensmiddelen dienen hierdoor alle aspecten van het voortbrengingsproces te identificeren en op gevaren te analyseren. Dit controleproces uitgaande van de Europese Unie moet ervoor zorgen dat het productieproces van alle voedingsmiddelen gepaard gaat met zo weinig mogelijk risico op besmetting. Hieruit voortvloeiend is bijvoorbeeld het voortdurend bewaken en registreren van koel en vriescellen een verplichting geworden. HACCP heeft zijn oorsprong in de Amerikaanse ruimtevaart.
 3. HACCP Voedingscentrum. Word lid van de nieuwsbrief. Wat kun je allemaal leren van het etiket? Of hoe kun je het beste afvallen? De Magazine-nieuwsbrief van het Voedingscentrum helpt je met praktische handvatten. HACCP Hazard Analysis and Critical Control Points is een voedselveiligheidssysteem. Bedrijven die met voedsel omgaan voorkomen hiermee dat de veiligheid van ons eten in gevaar komt. Van elke fase in de productie brengt het bedrijf in kaart wat er fout kan gaan en hoe dit kan worden voorkomen. HACCP staat voor Hazard Analysis and Critical Control Points. Bij het verwerken van voedingsmiddelen kunnen er dingen mis gaan wat de veiligheid van ons eten in gevaar brengt. Bedrijven die voedsel produceren of verwerken moeten mogelijke risicos beschrijven in een voedselveiligheidsplan. Dit is een HACCP-plan.
 4. NVWA Regels voor ondernemers Eten en drinken HACCP. Ga naar hoofdmenu / zoekveld. Regels voor ondernemers Eten en drinken. Levensmiddelen moet je veilig kunnen eten. Daarom is de hygiëne tijdens de gehele productie een belangrijk aandachtspunt. Evenals de controle op de grondstoffen en het logistieke proces. Het HACCP-systeem helpt hierbij. Hierin zijn de risicos in kaart gebracht en beschrijven de individuele schakels in de productieketen hoe deze gevaren worden beheerst. De NVWA controleert op de aanwezigheid van een HACCP-systeem en de naleving ervan. Is er een goedgekeurde hygiënecode voor de vers vlees sector? Zie hiervoor de Kennisbank Voedselveiligheid op de internetsite van de NVWA.
 5. NVWA Regels voor ondernemers Eten en drinken HACCP Wat is HACCP? Ga naar hoofdmenu / zoekveld. Regels voor ondernemers Eten en drinken. HACCP staat voor Hazard Analysis and Critical Control Points. In het Nederlands analyse van de gevaren en de kritische beheerspunten in het productieproces. HACCP is een gestructureerde methode om alle relevante gevaren in diervoeders en levensmiddelen te elimineren te voorkomen of tot een aanvaardbaar niveau te reduceren. HACCP omvat 7 basisprincipes die zijn beschreven in de Codex Alimentarius van de World Health Organization WHO. Gevaren bij productie levensmiddelen en diervoeders. Voor wie is HACCP bedoeld? 7 basisprincipes van HACCP.
 6. Alle ins en outs van wetgeving en normen. HACCP is een systematische aanpak met als doel het identificeren evalueren en controleren van voedselveiligheid gevaren. De HACCP is gebaseerd op zeven onderzoeksfasen. 1 Beschrijf alle gevaren voor iedere processtap Hazards. 2 Bepaal de kritische beheerspunten Critical Control Points. 3 Stel interne normen vast met betrekking tot alle kritische beheerspunten. 4 Ontwikkel een controlesysteem voor de beheersing van alle kritische beheerspunten. 5 Ontwikkel een correctiesysteem voor alle mogelijke afwijkingen. 6 Stel verifieerprocedures op. 7 Ontwikkel een registratie en documentatiesysteem. Start wizard ga naar stap 1.
 7. Stichting Certificatie Voedselveiligheid De HACCP-Eisen. Doeltreffende voedselveiligheidssystemen moeten daarom de veiligheid en deugdelijkheid van voedingsmiddelen beheersen en borgen. In veel landen in de wereld stelt de wetgeving de eis dat HACCP Hazard Analysis and Critical Control Point wordt geïmplementeerd door elke organisatie in de voedingsmiddelenbranche. In 1996 is door samenwerking van een aantal certificatie-instellingen in Nederland een norm voor een voedselveiligheidsmanagementsysteem ontwikkeld Eisen voor een op HACCP gebaseerd voedselveiligheidssysteem. De eerste versie is op 15 mei 1996 gepubliceerd onder verantwoordelijkheid van het Centraal College van Deskundigen HACCP. Alle betrokken partijen in de voedselketen zijn in het Centraal College van Deskundigen HACCP vertegenwoordigd. Op basis van de Eisen door 9 aangesloten certificatie-instellingen circa 1.100 certificaten. De belangrijkste uitgangspunten voor de Eisen voor een op HACCP gebaseerd voedselveiligheidssysteem.
 8. HACCP cursus via internet HACCPdirect. Met de HACCP cursus van HACCPdirect haalt u snel gemakkelijk en vertrouwd uw HACCP certificaat. Na uw inschrijving ontvangt u vrijwel direct unieke inloggegevens. U doorloopt thuis of op de werkplek ons volledige cursuspakket via internet. Zo heeft u snel uw certificaat in huis. Waarom een HACCP cursus bij HACCPdirect? Met het unieke concept via internet van HACCPdirect doorloopt u de HACCP cursus veel sneller en effectiever. De opleidingskosten worden daardoor op alle fronten teruggedrongen. De cursus via internet volgt u overal waar en wanneer het u uitkomt.
 9. Alles over HACCP en Hygiëne HACCPdirect. De relatie HACCP en hygiëne. HACCP en hygiëne zijn bijna onafscheidelijk. HACCP is een norm voor een goede hygiëne. Het HACCP systeem vindt haar oorsprong in de ruimtevaart. In de ruimtevaartprogramma's was het noodzakelijk om voedsel te bezitten dat veilig was om op te eten. Het voedsel moest voldoen aan de hoogste eisen. Het bleek dat de kwaliteitscontroles in die tijd niet geschikt waren. Ze ontwikkelden een methode om de veiligheid en hygiëne van het voedsel te verzekeren. Deze methode werd overgenomen door een bedrijf.
 10. HACCP certificering. Certificering MSC CoC Chain of Custody. T 31 010 2922 700. Direct een offerte aanvragen? HACCP certificering geldt voor alle bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie. Het HACCP certificaat toont aan dat u voedselveiligheid continu waarborgt en uw productieproces optimaal beheerst. Bent u klaar voor HACCP certificering? HACCP certificaat Consumenten en belangenorganisaties maken zich in steeds grotere mate bezorgd over wat men eet en drinkt. Door het implementeren van een voedselveiligheidssysteem doet u het maximale om de veiligheid van voedselproducten te beheersen. Elk voedingsmiddelenbedrijf moet volgens de warenwet voldoen aan de HACCP-criteria.
 11. FoodHolland dossier Kwaliteitssystemen Certificering bijlage HACCP. Deze methode steunt op twee belangrijke pijlers het analyseren van de gevaren HA Hazard Analysis en het bepalen van de punten in het productieproces waar deze gevaren effectief gecontroleerd worden Critical Control Points. HACCP is geen tastbare handleiding met voorschriften maar een systeem dat op 7 principes gebaseerd is. Deze principes worden gehanteerd om de voedselveiligheid te garanderen. Bedrijven dienen dit systeem toe te spitsen op hun eigen situatie.